Ademtherapie en Stemtherapie

Ademtherapie is voor mensen die last hebben van benauwdheid, kortademigheid, hyperventilatie, een te snelle of een te langzame adem. Ademtherapie is ook geschikt wanneer u overspannen bent, wanneer u een burn-out heeft of u niet lekker uw vel zit.
Door de ademtherapie wordt de adem vollediger, ruimer en gelijkmatiger. Terwijl u gekleed op tafel ligt, wordt met lichte druk van de handen van de therapeut de adem geactiveerd of tot rust gebracht. De mogelijkheden van de adem nemen daardoor toe. Zo kunt u zich makkelijker ontspannen, nemen de longen meer zuurstof op en worden de spieren en organen voorzien van zuurstofrijk bloed. Uw lichaam herstelt zich en u voelt zich meteen beter.

Stemtherapie is voor mensen die last hebben van hun stem of moeite hebben om zich te uiten. Bij stemproblemen kunt u denken aan keelpijn, heesheid, spanning in de keel, een gespannen of scherpe stem, onduidelijk spreken of een zwakke stem. Men heeft moeite om in gezelschap te spreken of gesprekken te voeren. Misschien bent u slecht verstaanbaar of heeft u het gevoel dat niemand naar u luistert, terwijl u juist erg uw best doet om duidelijk te spreken. Veel stemproblemen kunnen met adembehandelingen en -stemoefeningen opgelost worden.
Door de verruiming van de adem gaat de stem vanzelf voller klinken. Vervolgens leert u werken met klankoefeningen en articulatieoefeningen om de stem verder te ontwikkelen.

Verloop
Wanneer u overweegt om met adem- en stemtherapie te beginnen, kunt u bellen voor een eerste afspraak. Deze afspraak bestaat uit een korte kennismaking en een behandeling. Hierna besluit u om de behandeling al of niet voort te zetten.
Een behandeling duurt maximaal een uur.

Behandeling volgens telefonische afspraak met ademtherapeut en stemtherapeut Borg Diem Groeneveld:
telefoon: 072 - 5095520 of

Praktijkadressen:
Gabriel Metsustraat 4, 1816 EP Alkmaar
of
Meneer de Wit
Baarsjesweg 202, 1057 HS Amsterdam

brochure in pdf

andere consulten